trtrtr

Yurt Geneli Bayilikler Veriyoruz.

17.06.2016
3.853
Yurt Geneli Bayilikler Veriyoruz.

Madde-1-TARAFLAR

Bir yanda XXX FİRMA / ER-BA ZEMİN (Bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer yandan (bundan sonra Bayi olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarla aralarında bir UYGULAMA ORTAKLAĞI kabul etmişlerdir.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu ŞİRKET tarafından üretilen ve/veya satışı gerçekleştirilen ürünün UYGULAMA VE SATIŞ YAPMA, ALT BAYİ OLUŞTURMA HAKKI verilmesidir.

Madde 3.1.

ŞİRKET Sözleşme konusu ürünleri yetkili bayi olmayan bölgelerde yeniden satış amacıyla Bayi’ ye verilecektir . Bayi’ye eğer Yetkili bayi olan bir bölgeden sipariş gelirse bu sipariş Şirket’e bilgi verilerek ilgili yetkili bayi’ ye yönlendirilecektir. Ancak ilgili yetkili bayi’nin ugulama ve/veya eğitim isteği alması durumunda bayi ve yetkili il bayi ortak çalışmaya gidebileceklerdir.

3.2.

Bayi şirketin isteği doğrultusunda Türkiye genelinde sözleşme konusu malların satışını arttırmak için tüm gayret ve çabasını sözleşme konusu malların satışına yoğunlaştıracaktır.Bayinin yetkili bayi’lik bulunan bölgeler/ illerde alt bayi ataması şube açması vb. Davranışlarla aktif satış politikaları izlemesi yasaklanmıştır.

3.3

Bayii sözleşme konusu malları sadece şirketten alacaktır. Diğer bir firmanın ürünleri satıldığı anlaşıldığı taktirde şirket bayi’den 25.000 tl tazminat alacaktır.

Madde 4- ALT BAYİİ’LİK VE YETKİ BÖLGESİ

Bayi’nin kendisine ayrılan yetki bölgesi……………………. İLİ sınırlarıdır. Bu sınırlar içerisinde alt bayi atayabilir. Atayacağı alt bayiliklerle ilgili olarak şirketin yazılı onayını almak zorundadır. Bununla birlikte alt bayilere karşı şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 5- REKABET YASAĞI

Bayi doğrudan yada dolaylı olarak sözleşme konusu ürünlere rakip olabilecek ürünlerin üretimi ile uğraşamayacağı gibi bu gibi malların alım satımını veya dağıtımını yapamaz. Sözleşme konusu ürünlere rakip olan ürünlerin reklamını yapamaz veya katkıda bulunamaz . Bayi’nin tüzel kişi olması halinde rekabet yasağı ortakları içinde geçerlidir.

Madde 6- REKLAM

Bayi kendi bölgesinde satışı artırmak amacıyla reklam ve diğer satış arttırma faaliyetlerinde bulunabilir.

Madde 7- SİPARİŞLER VE TESLİM

Siparişler şirketin üretimini planlamasına yetecek kadar süre önceden bildirilmelidir bu süre en az teslim tarihinden önce 7 iş günüdür. Bu süre içerisinde siparişler şirket tarafından hazırlanacak ve bayi’nin teslim almasına hazır bulundurulacaktır. Teslim üretim atölyesinden yapılır. Taşıma giderleri bayi’ye aittir. Olağan üstü sebeplerle aşırı talep nedeni ile stokların yeterli olmaması grev teknik arıza gibi umulmayan haller nedeni ile şirketin kontrolünde olmayan diğer sebeplerle teslimatta gecikme olması halinde şirkete herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Madde 8- SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKLARIN VE BORÇLARIN DEVRİ

Sözleşmenin tarafları bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını diğer tarafın onayı olmaksızın kısmende olsa üçüncü kişilere devredemezler.

Madde 9- ŞİRKET’İN BAYİ HİZMETİ

Bayi’nin showroom’una yetkililer tarafından yapılacak olan tespitlerden sonra, uygulanacak olan tüm numune görsel uygulamalara, bayi ile karar verilecek ve bu kararlar doğrultusunda gerekli uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca; sözleşme imzasından itibaren ” www.epoksiboya.net ” adlı internet sitemizde bayilik ünvan’ı tanıtılacak ve ilgili ilden şirket merkezine gelen çağrılar bayi’ye yönlendirilecektir.

Madde 10- MÜŞTEREK SATIŞ POLİTİKALARINA UYMA ve KOTA

Yetkili bayi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 13.000.-TL’sı ödeme yapmayı kabul eder. Bayi sözleşme tarihinden itibaren 30 gün boyunca aylık kota dışında tutulup, 30 günlük sürenin sona ermesinden itibaren izleyen ilk ayın ilk iş günü ve sözleşme tarihi sona erene kadar her ay boyunca …………….-TL’sını şirket hesabına belirlenen aylık kota tutarını yatırmak zorundadır. Bayi sözleşme konusu malların satışını arttırma hedefine yönelik olarak kendi satış politikalarını serbestçe tespit edip uygulayabilir. Bu politikalar şirket tarafından oluşturulan genel politikalara sözleşme konusu ürünlerin imajına zarar vermemelidir.

Madde 11- ÖDEME ŞARTLARI

Bayi tarafından alınan malların bedelleri %50 peşin olarak alınır ve kalan bakiye 2 aylık vadeli çeklerle ödeme alınır bayinin iş hacmine ve kredibilitesine göre vade yapmamakta şirket serbesttir. Büyük siparişler için şirket ile beraber özel fiyat veya ödeme şartları belirlenebilir bu özel fiyatlar sadece çalışılan proje ile olup diğer projelere emsal teşkil etmez.

Madde 12- DENETİM VE YARDIM

Şirket bayilerinin özellikle teknik standartlara uymalarını sağlamak gayretiyle denetimler yapabilir ve bayi’ye görüş ve tavsiyelerde bulunabilir.